Asset management

NEO Property Solutions hanteert een actieve benadering op vastgoedportefeuilles en implementeert voortdurend strategische initiatieven voor stabiliteit en groei van inkomsten. 

   • Vakbewaam
   • Integer
   • Veel marktkennis en ervaring
   • Verbeteren en verhogen van rendement

 

In ons commercieel beheer en asset management staat de huurder centraal en zijn langdurige relaties van belang om te zorgen voor bestendige inkomsten. Door goed contact te onderhouden met de huurders weten wij wat hun behoeften zijn zodat hier goed op kan worden ingespeeld. Vooraf maken wij een businessplan voor een project met een budget, prognoses en een gewenst eindresultaat. Onze werkzaamheden bestaan uit de volgende dienstverlening;

 • Het aansturen van de technisch en administratief beheerder
 • Het controleren van huurachterstanden, incassokwesties en huurindexatie
 • Het controleren van onderhoudsprogramma’s en -budgetten
 • Het initiëren van verbouwingen en verbeteringen
 • Controleren op de naleving van de huurovereenkomst
 • Opleveren van het gehuurde bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst
 • Rapporteren en uitwerken van plannen om de gewenste doelstellingen te behalen ter verbetering van het rendement
 • Opdrachtgevers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
imagewide